Журнал работы радиостанций
"120 лет радио"

Специальные радиостанции будут активны в эфире
с 21:00 UTC 31 марта по 20:59 UTC 30 апреля 2015 года.

Дипломы операторов команд

Список выданных дипломов

TOP 100

Online QSL Request System (OQRS) - via bureau


Поиск по позывному в журнале связей всех специальных позывных.

Ваш позывной:

Всего в журнале R120RW найдено 21346 Связей.

Last upload: 03.05.2015 10:16 UTC

Количество уникальных позывных: 9426.

RDA: NS06.

Загрузка лога

160M 80M 40M 30M 20M
CWPHDIGICWPHDIGICWPHDIGICWDIGICWPHDIGI
836203623179445179519340822619942601613
0.39%0.29%0%1.7%1.49%0.44%2.11%3.72%0.9%1.91%1.06%9.34%12.18%2.87%


17M 15M 12M 10M 2M 70CM
CWPHDIGICWPHDIGICWPHDIGICWPHDIGICWPHDIGICWPHDIGI
1246143325224082193117266511595610521220290000000
5.84%6.71%1.18%11.28%10.27%5.49%3.12%5.43%0.26%4.93%5.72%1.36%0%0%0%0%0%0%

Вернуться к журналам

<<<   10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  >>>

ДатаПозывнойДиапазонМодуляция
23.04.2015R3TG17MSSB
23.04.2015F5BBD17MSSB
23.04.2015EW4WE17MSSB
23.04.2015AO590JC10MPSK63
23.04.2015RA3WEH10MPSK63
23.04.2015UI7F10MPSK63
23.04.2015UT2MZ10MPSK63
23.04.2015R3AD17MSSB
23.04.2015YO2DGR17MSSB
23.04.2015RX3XC17MSSB
23.04.2015DD1AX10MPSK63
23.04.2015PD0ME10MPSK63
23.04.2015UD9CT17MSSB
23.04.2015R5MM17MSSB
23.04.2015YT6M17MSSB
23.04.2015JA9CHI10MPSK63
23.04.2015YO5TP10MPSK63
23.04.2015IK6GQC10MPSK63
23.04.2015UA3ZQ10MPSK63
23.04.2015R7AB10MPSK63
23.04.2015OK1MDK10MPSK63
23.04.2015DF3NA10MPSK63
23.04.2015UA9AEI10MPSK63
23.04.2015UT8IT10MPSK63
23.04.2015UA6AGE10MPSK63
23.04.2015SP3PWL10MPSK63
23.04.2015RA3OS10MPSK63
23.04.2015YU5LJ10MPSK63
23.04.2015UR1CBD10MPSK63
23.04.2015RA1CY10MPSK63
23.04.2015DK7DU10MPSK63
23.04.2015OH5GBB10MPSK63
23.04.2015SM6CCO10MPSK63
23.04.2015UA6HGM10MPSK63
23.04.2015SP3UIW10MPSK63
23.04.2015UT4UBY10MPSK63
23.04.2015DO7ES10MPSK63
23.04.2015UT2UB10MPSK63
23.04.2015R7GK10MPSK63
23.04.2015UA6AGE10MPSK63
23.04.2015DL9MS10MPSK63
23.04.2015RA3OW10MPSK63
23.04.2015UT0IO10MPSK63
23.04.2015RV6MX10MPSK63
23.04.2015SM6GOR10MPSK63
23.04.2015CT1BOY10MPSK63
23.04.2015OH7T10MPSK63
23.04.2015UR5IKN10MPSK63
23.04.2015OM3TDD15MCW
23.04.2015DL3KVR10MPSK63
23.04.2015DL3BRE10MPSK63
23.04.2015YL2EC15MCW
23.04.2015HA6VR15MCW
23.04.2015RA6KR15MCW
23.04.2015LZ2PL10MPSK63
23.04.20155B/SQ2MGM10MPSK63
23.04.2015OK1TA15MCW
23.04.2015RN6MG10MPSK63
23.04.2015UA0AKY15MCW
23.04.2015LZ2HT/P15MCW
23.04.2015YB0MWM10MPSK63
23.04.2015SP9EMV15MCW
23.04.2015UA3UAD15MCW
23.04.2015RW9JV10MPSK63
23.04.2015RW6DA10MSSB
23.04.2015R7JQ15MCW
23.04.2015UT2MZ10MPSK63
23.04.2015BG6IMK10MPSK63
23.04.2015F6ACD15MCW
23.04.2015UT4UBY15MCW
23.04.2015F5PJQ15MCW
23.04.2015UR5CFE10MSSB
23.04.2015UD6ALG10MSSB
23.04.2015R7DN10MSSB
23.04.2015UA3YCT15MCW
23.04.2015PA0WDW15MCW
23.04.2015G3TXF15MCW
23.04.2015EA3CW15MCW
23.04.2015UR6ID10MSSB
23.04.2015DO7ES15MCW
23.04.2015SQ6LZE15MCW
23.04.2015EV1R10MPSK63
23.04.2015RZ0A15MCW
23.04.2015G1OCN15MCW
23.04.2015UR0HO15MCW
23.04.2015SP6AML15MCW
23.04.20155B3YMO15MCW
23.04.2015EW4FG10MPSK63
23.04.2015OH6RC15MCW
23.04.2015S57AY15MCW
23.04.2015OK1OX15MCW
23.04.2015R0XAA15MCW
23.04.2015SM5ARL15MCW
23.04.2015PA3HCL17MSSB
23.04.2015OE6KWG17MSSB
23.04.2015IK2RZQ15MCW
23.04.2015R3TVA15MCW
23.04.20154Z5AV15MCW
23.04.2015OM7OM17MSSB
23.04.2015RZ6LY17MSSB
23.04.2015JE2RMH15MCW
23.04.2015RA9XA15MCW
23.04.2015F4FLF15MCW
23.04.2015DK2KV15MCW
23.04.2015UR3ACB10MSSB
23.04.2015JA2HGF17MSSB
23.04.2015DK1BX15MCW
23.04.2015JH4IFF15MCW
23.04.2015EA5CP15MCW
23.04.2015UA9CR15MCW
23.04.2015F4HDR15MCW
23.04.2015JH7DFZ15MCW
23.04.2015UA1WA17MSSB
23.04.2015UA6LPM17MSSB
23.04.2015OH6GHI17MSSB
23.04.2015UA4NO17MSSB
23.04.2015EX2V17MSSB
23.04.20155B/SQ2MGM17MSSB
23.04.2015RL6LO17MSSB
23.04.2015RA9XA17MSSB
23.04.2015OK1DQP15MCW
23.04.2015UA9FE15MCW
23.04.2015SP5BB15MCW
23.04.2015LZ2FM15MCW
23.04.2015DL0LX15MCW
23.04.2015UF9J15MCW
23.04.2015RA9JA17MSSB
23.04.2015DJ6MM17MSSB
23.04.2015ON4STA17MSSB
23.04.2015DL1ARJ15MCW
23.04.2015R4YY15MCW
23.04.2015DK1AR15MCW
23.04.2015R120RY15MCW
23.04.2015UA9AC15MCW
23.04.2015RA3RCB17MSSB
23.04.2015EA1DR17MSSB
23.04.2015UA6LDA10MSSB
23.04.2015DQ70ELBE17MSSB
23.04.2015IK7XNA15MCW
23.04.2015RA3DIC15MCW
23.04.2015DL1ET15MCW
23.04.2015UY5LM15MCW
23.04.2015UA9SI15MCW
23.04.2015EA5RJ17MSSB
23.04.2015RU3TJ17MSSB
23.04.2015R7TY10MSSB
23.04.2015US5LPO15MCW
23.04.2015SM7LZQ15MCW
23.04.2015G3NWG15MCW
23.04.2015US3IP10MSSB
23.04.2015UT5UGG17MSSB
23.04.2015VK4CH17MSSB
23.04.2015UR5IFP10MSSB
23.04.2015SP9EMV15MCW
23.04.2015RA3DUW15MCW
23.04.2015LZ2FM15MCW
23.04.2015LA4AAA15MCW
23.04.2015F6CSO15MCW
23.04.2015I0KHY15MCW
23.04.2015SP9TPV15MCW
23.04.2015DF9JS17MSSB
23.04.2015U3NA15MCW
23.04.2015DJ90IARU15MCW
23.04.2015DF1MM15MCW
23.04.2015R3EE15MCW
23.04.2015IK4WMH15MCW
23.04.2015UR5IKN17MSSB
23.04.2015RW6MQ17MSSB
23.04.2015JA7EYK17MSSB
23.04.2015SP6JOE15MCW
23.04.2015SP4ICW15MCW
23.04.2015OM5UM15MCW
23.04.2015SP4GHL15MCW
23.04.2015R120RQ15MCW
23.04.2015R3EE17MSSB
23.04.2015RW6DA17MSSB
23.04.2015DL1ET17MSSB
23.04.2015R7DN17MSSB
23.04.2015US8MS17MSSB
23.04.2015UD6ALG17MSSB
23.04.2015US2IX10MSSB
23.04.2015SP5LXT15MCW
23.04.2015F5EOT15MCW
23.04.2015UA6AGE15MCW
23.04.2015DF5BX15MCW
23.04.2015JA1BOQ17MSSB
23.04.2015UA9T17MSSB
23.04.2015VO1SA17MCW
23.04.2015JH1XXB15MCW
23.04.2015JH7PHD15MCW
23.04.2015R2DIL15MCW
23.04.2015SP5PDA15MCW
23.04.2015DF4FQ15MCW
23.04.20154X4DZ15MCW
23.04.2015UR0IQ15MCW
23.04.2015G4XEX15MCW
23.04.2015RA3LO17MSSB
23.04.2015UA9CBQ17MSSB
23.04.2015EX8MJ17MSSB
23.04.2015UT4UCJ10MSSB
23.04.2015DK7DU15MCW
23.04.2015OM7SR15MCW
23.04.2015RA3DZ15MCW
23.04.2015RK3QZ15MCW
23.04.2015R2GNP15MCW
23.04.2015VE1NG17MSSB
23.04.2015JA0EQO17MSSB
23.04.2015UF9J17MSSB
23.04.2015OK2FD15MCW
23.04.2015RW4CRV15MCW
23.04.2015RN6HGN10MSSB
23.04.2015DM1DE17MSSB
23.04.2015OK1FAB15MCW
23.04.2015JA1UOA17MSSB
23.04.2015VO1SA17MSSB
23.04.20152I0DJM17MSSB
23.04.2015YO5TI15MCW
23.04.2015EB2TT15MCW
23.04.2015RA3VKR17MSSB
23.04.2015IK2UEP17MSSB
23.04.2015RW4CRV17MSSB
23.04.2015RN6LPI17MSSB
23.04.2015SP9PSB17MSSB
23.04.2015DL4OCH17MSSB
23.04.2015SP9QLR17MSSB
23.04.2015F5EOT17MSSB
23.04.2015RV6HKE10MSSB
23.04.2015G4XEX17MSSB
23.04.2015YL2EC17MSSB
23.04.2015SQ8LSC17MSSB
23.04.2015R3LO17MSSB
23.04.2015UA6BI17MSSB
23.04.2015RX6BH10MSSB
23.04.2015LZ1IA17MSSB
23.04.2015EW8OE17MSSB
23.04.20159H1FL17MSSB
23.04.2015ON4LBI17MSSB
23.04.2015PI4ADL17MSSB
23.04.2015RW3K17MSSB
23.04.2015G3ZIY17MSSB
23.04.2015OK2JS17MSSB
23.04.2015UA9MQN17MSSB
23.04.2015UA9XCQ17MSSB
23.04.2015UR5MC17MSSB
23.04.2015YT1MP17MSSB
23.04.2015JA1FNA17MSSB
23.04.2015YO6OHS17MSSB
23.04.2015JA1CZI17MSSB
23.04.2015JE2RMH17MSSB
23.04.2015EA1SV17MSSB
23.04.2015JA1GHR17MSSB
23.04.2015RK3QZ17MSSB
23.04.2015DL3KVR17MSSB
23.04.2015JJ1PLS17MSSB
23.04.2015DL1ASP17MSSB
23.04.2015JA8CIJ17MSSB
23.04.2015R3OM17MSSB
23.04.2015RX6ASO17MSSB
23.04.2015BD9XE/QRP17MSSB
23.04.2015JH1AOZ17MSSB
23.04.2015DM1JH17MSSB
23.04.2015JH1BZJ17MSSB
23.04.2015UV1R17MSSB
23.04.2015UA1ODM17MSSB
23.04.2015JH4IFF17MSSB
23.04.2015JL1RUC17MSSB
23.04.2015RK1PWA17MSSB
23.04.2015RA1TCX17MSSB
23.04.2015RA9CKM/817MSSB
23.04.2015US3IM17MSSB
23.04.2015JA7DXX17MSSB
23.04.2015R3DW17MSSB
23.04.2015UA9CBO17MSSB
23.04.2015ON2VW17MSSB
23.04.2015RA9CCU17MSSB
23.04.2015R7GA17MSSB
23.04.2015RK3PWR17MSSB
23.04.2015DK7DU17MSSB
23.04.2015EA3NA17MSSB
23.04.2015UN6GL17MSSB
23.04.2015IK5PWQ17MSSB
23.04.2015RA3PCI17MSSB
23.04.2015JR0BUL17MSSB
23.04.2015SM4EMO17MSSB
23.04.2015JA5BXF17MSSB
23.04.2015JA7KE17MSSB
23.04.2015JH1PSP17MSSB
23.04.2015UA3LDE10MSSB
23.04.2015ON4ACH17MSSB
23.04.2015JR1DVB17MSSB
23.04.2015UA3ZOW10MSSB
23.04.2015JA1ISJ17MSSB
23.04.2015R6LP10MSSB
23.04.2015UA3GJM17MSSB
23.04.2015UA4NDE17MSSB
23.04.2015RA3OR17MSSB
23.04.2015JA1WPX17MSSB
23.04.2015JH8GEU17MSSB
23.04.2015R2ZAB10MSSB
23.04.2015JA7BWT17MSSB
23.04.2015RW0LBR17MSSB
23.04.2015RD0L17MSSB
23.04.2015JG4AKL17MSSB
23.04.2015JA7DYE17MSSB
23.04.2015OK2PAY17MSSB
23.04.2015UA1AHZ17MSSB
23.04.2015YB1AR17MSSB
23.04.2015JF7XKY17MSSB
23.04.2015JH1MDJ17MSSB
23.04.2015JA3APV17MSSB
23.04.2015DS4AOW17MSSB
23.04.2015JA1HGY17MSSB
23.04.2015R3NA17MSSB
23.04.2015HA7LJ17MSSB
23.04.2015DL9GUA17MSSB
23.04.2015F4CPF17MSSB
23.04.2015RA3WEH17MSSB
23.04.2015UA6LDD17MSSB
23.04.2015JH1MDJ17MSSB
23.04.2015SV1QFF17MSSB
23.04.2015ON3GVG17MSSB
23.04.2015JH1AQG17MSSB
23.04.2015SP9CVY17MSSB
23.04.2015R3GV17MSSB
23.04.2015OZ1IIL/M17MSSB
23.04.2015RD0L10MSSB
23.04.20159A2WJ17MSSB
23.04.2015JA3USA17MSSB
23.04.2015R9LAD17MSSB
23.04.2015SP4JAE17MSSB
23.04.2015DJ8NT17MSSB
23.04.2015RX9CCO17MSSB
23.04.2015UY7MM17MSSB
23.04.2015DL3FCG17MSSB
23.04.2015CT1BOY17MSSB
23.04.2015RZ3BQ10MSSB
23.04.2015HA6VR17MSSB
23.04.2015DL6AH17MSSB
23.04.2015JA1FVE17MSSB
23.04.2015JA2EDG17MSSB
23.04.2015IN3XUG17MSSB
23.04.2015OK1PC17MSSB
23.04.20159A2JG17MSSB
23.04.2015ES6DO17MSSB
23.04.2015UN7LAP17MSSB
23.04.2015RN3QEI17MSSB
23.04.2015UA6XBV17MSSB
23.04.2015ON5BWE17MSSB
23.04.2015RK9DC17MSSB
23.04.2015UN9LBZ17MSSB
23.04.2015OK1OFM17MSSB
23.04.2015YL2ON17MSSB
23.04.2015RW4HO17MSSB
23.04.2015R3AT17MSSB
23.04.2015OK4RQ17MSSB
23.04.2015DF8KI17MSSB
23.04.2015ON6ED17MSSB
23.04.2015UT2GW17MSSB
23.04.2015UA4HDB17MSSB
23.04.2015R1CAC17MSSB
23.04.2015RO3O17MSSB
23.04.2015UA9NN17MSSB
23.04.2015JA1IVY17MSSB
23.04.2015UN7LZ17MSSB
23.04.2015RN6AM17MSSB
23.04.2015DJ4DN17MSSB
23.04.2015RK9AN17MSSB
23.04.2015DL5FU17MSSB
23.04.2015JA1CZI17MSSB
23.04.2015RA6LTD17MSSB
23.04.2015UA9FFF10MSSB
23.04.2015OK2FD17MSSB
23.04.2015SM6FJY17MSSB
23.04.2015JA3QLG17MSSB
23.04.2015HA6VH17MSSB
23.04.2015DL1DM17MSSB
23.04.2015IS0BGL17MSSB
23.04.2015UA1ZK17MSSB
23.04.2015UA9AC17MSSB
23.04.2015ON4BAR17MSSB
23.04.2015JH1QAX17MSSB
23.04.2015RZ6BS17MSSB
23.04.2015RV9CQ17MSSB
23.04.2015ON3ANY17MSSB
23.04.2015UA3DNH17MSSB
23.04.2015OK1WCF17MSSB
23.04.2015UA4NBA17MSSB
23.04.2015UX7UN17MSSB
23.04.2015DK1BX17MSSB
23.04.2015OK1MDK17MSSB
23.04.20152E0YYY/P17MSSB
23.04.2015YO2MLZ17MSSB
23.04.2015R4WDX17MSSB
23.04.2015IZ2ZEX17MSSB
23.04.2015UA1AAP17MSSB
23.04.2015UA1CGS10MSSB
23.04.2015OZ1NF17MSSB
23.04.2015RA0LMO10MSSB
23.04.2015DL8BDX17MSSB
23.04.2015RM4HE17MSSB
23.04.2015ON6ED17MSSB
23.04.2015I2JSB17MSSB
23.04.2015JH1CML17MSSB
23.04.2015J5A3K10MSSB
23.04.2015OM6TA17MSSB
23.04.2015RA4AAT17MSSB
23.04.2015OK2PBG17MSSB
23.04.2015UA4UBY17MSSB
23.04.2015RN6LBT10MSSB
23.04.2015SM5BOF17MSSB
23.04.2015IT9VCE17MSSB
23.04.2015JA3QLG10MSSB
23.04.2015UA6CCN10MSSB
23.04.2015RU9CZ10MSSB
23.04.2015JH3CUL10MSSB
23.04.2015UA2FP17MSSB
23.04.2015R9JAI17MSSB
23.04.2015UN7ID17MSSB
23.04.2015DF1AG17MSSB
23.04.2015R8AAG17MSSB
23.04.2015RV9WB17MSSB
23.04.2015DL1DM17MSSB
23.04.2015HA1VG17MSSB
23.04.2015RA9WU17MSSB
23.04.2015JF1XMP17MSSB
23.04.2015UA9WRJ17MSSB
23.04.2015HA1DCQ17MSSB
23.04.2015JA2LRQ10MSSB
23.04.2015UA6LFB17MSSB
23.04.2015DJ1ND17MSSB
23.04.2015RV3DCM17MSSB
23.04.2015R7LA17MSSB
23.04.2015RA9CSP17MSSB
23.04.2015UT4UBY17MSSB
23.04.2015R6LW17MSSB
23.04.2015JA8JEP10MSSB
23.04.2015HL4CBY10MSSB
23.04.2015R7AB17MSSB
23.04.2015SQ5JRH17MSSB
23.04.2015UT2UB17MSSB
23.04.2015OZ1FKI17MSSB
23.04.2015DL8OK17MSSB
23.04.2015OK5RP17MSSB
23.04.2015IK3VUT10MSSB
23.04.2015SP3PWL10MSSB
23.04.2015UT7IV17MSSB
23.04.2015UA3LCI17MSSB
23.04.2015SP4GHL17MSSB
23.04.2015UR3IQN17MSSB
23.04.2015R7TT17MSSB
23.04.2015SV1VS17MSSB
23.04.2015R7NA17MSSB
23.04.2015ES6DO17MSSB
23.04.2015RA3TEW17MSSB
23.04.2015RW6MJL17MSSB
23.04.2015LZ2PL10MSSB
23.04.2015POPA3ECZ10MSSB
23.04.2015PA3ECZC10MSSB
23.04.2015RA9AJW17MSSB
23.04.2015F5LDY17MSSB
23.04.2015R2EL17MSSB
23.04.2015RA3SO17MSSB
23.04.2015G0TRB17MSSB
23.04.2015HA7RY17MSSB
23.04.2015RA1CY17MSSB
23.04.2015JA7KY10MSSB
23.04.2015JE1OHL10MSSB
23.04.2015I2FBB17MSSB
23.04.2015SA4ARG17MSSB
23.04.2015RA4HL17MSSB
23.04.2015UR4UJ17MSSB
23.04.2015US4AS17MSSB
23.04.2015PO3ECZ10MSSB
23.04.2015SP4D10MSSB
23.04.2015JA1HGY10MSSB
23.04.2015RA9AJ17MSSB
23.04.2015JE1OHL17MSSB
23.04.2015RK6M17MSSB
23.04.2015SM2WGV17MSSB
23.04.2015F5AOW17MSSB
23.04.2015UT2MZ10MSSB
23.04.2015R5IIY10MSSB
23.04.2015RL5D10MSSB
23.04.2015JA1WPX10MSSB
23.04.2015G4EOW17MSSB
23.04.2015OE3PRU17MSSB
23.04.2015YO5TP17MSSB
23.04.2015HA1AR17MSSB
23.04.2015UA3AAJ17MSSB
23.04.2015UA6LFB17MSSB
23.04.2015RA3WNR17MSSB
23.04.2015RW4PG17MSSB
23.04.2015R4AN17MSSB
23.04.2015YL2ON10MSSB
23.04.2015RA4P10MSSB
23.04.2015RA9AVL10MSSB
23.04.2015SQ2MTI17MSSB
23.04.20159A1AA17MSSB
23.04.2015UA9CAR17MSSB
23.04.2015UR3LM17MSSB

<<<   10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  >>>

Вернуться к журналам

Загрузка лога


©HAMLOG.RU: R4AS (ex R4AAS), RQ4A (ex R4AAT)
2013-2015