Журнал работы радиостанций
"120 лет радио"

Специальные радиостанции будут активны в эфире
с 21:00 UTC 31 марта по 20:59 UTC 30 апреля 2015 года.

Дипломы операторов команд

Список выданных дипломов

TOP 100

Online QSL Request System (OQRS) - via bureau


Поиск по позывному в журнале связей всех специальных позывных.

Ваш позывной:

Всего в журнале R2015R найдено 50372 Связей.

Last upload: 01.05.2015 04:23 UTC

Количество уникальных позывных: 16948.

RDA: SV03.

Загрузка лога

160M 80M 40M 30M 20M
CWPHDIGICWPHDIGICWPHDIGICWDIGICWPHDIGI
34516248136012424062538362114632483934483257712411
0.68%0.32%0.1%2.7%2.47%0.81%5.04%7.19%2.9%4.93%1.85%9.59%11.46%4.79%


17M 15M 12M 10M 2M 70CM
CWPHDIGICWPHDIGICWPHDIGICWPHDIGICWPHDIGICWPHDIGI
27642219151531733236187715851456809156719455960014000
5.49%4.41%3.01%6.3%6.42%3.73%3.15%2.89%1.61%3.11%3.86%1.18%0%0%0.03%0%0%0%

Вернуться к журналам

<<<   2  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101  >>>

ДатаПозывнойДиапазонМодуляция
30.04.2015W0WP20MSSB
30.04.2015AE3RM20MSSB
30.04.2015W3BW20MSSB
30.04.2015WO1I20MSSB
30.04.2015KE8AQW20MSSB
30.04.2015VE3XB20MSSB
30.04.2015PY1NP20MSSB
30.04.2015K7HRO20MSSB
30.04.2015VE2TK20MSSB
29.04.2015YU7NW80MPSK63
29.04.2015DL3KVR80MPSK63
29.04.2015RK3ZB80MPSK63
29.04.2015RM7M80MPSK63
29.04.2015RN6AM80MPSK63
29.04.2015UR5KBW80MPSK63
29.04.2015R2DGC80MPSK63
29.04.2015OK2JS80MPSK63
29.04.2015UA6LEX80MPSK63
29.04.2015OM5MF80MPSK63
29.04.2015RA3QSV80MPSK63
29.04.2015RC8CA80MPSK63
29.04.2015R6LAQ80MPSK63
29.04.2015R9JAA80MPSK63
29.04.2015LZ1NG80MPSK63
29.04.2015R3FD80MPSK63
29.04.2015RA1CY80MPSK63
29.04.2015R7NA80MPSK63
29.04.2015UA1OIW80MPSK63
29.04.2015UA3TJC80MPSK63
29.04.2015RA3OX80MPSK63
29.04.2015R9OX80MPSK63
29.04.2015RA3SA80MPSK63
29.04.2015RA4CB80MPSK63
29.04.2015UA9AEI80MPSK63
29.04.2015R2DEM80MPSK63
29.04.2015UA9JLL80MRTTY
29.04.2015RX3AQW80MCW
29.04.2015UX6VA80MCW
29.04.2015RC3WC80MCW
29.04.2015RA4ACX80MCW
29.04.2015RK7M30MCW
29.04.2015R0XAA30MCW
29.04.2015RV6LN30MCW
29.04.2015DL4JTH30MCW
29.04.2015S52GP30MCW
29.04.2015R7BW30MCW
29.04.2015R7DW30MCW
29.04.2015IK3VUT30MCW
29.04.2015UT5UGG30MCW
29.04.2015JH1LGZ30MCW
29.04.2015HB9BQR30MCW
29.04.2015SP4NKU30MCW
29.04.2015DL1DBR30MCW
29.04.2015JI1RAK30MCW
29.04.2015JA4FKX30MCW
29.04.2015SQ2KLZ30MCW
29.04.2015UT8IT30MCW
29.04.2015UN7GP30MCW
29.04.2015IV3CTS30MCW
29.04.2015PA3GPT20MSSB
29.04.2015EA5IJG20MSSB
29.04.2015RV3ABR20MSSB
29.04.2015LY2AZ20MSSB
29.04.2015RG2F20MSSB
29.04.2015IZ5CMG20MSSB
29.04.2015IV3CTS20MSSB
29.04.2015PD2AD20MSSB
29.04.20154Z4BA20MSSB
29.04.2015DL3VZL20MSSB
29.04.2015F4KIN20MSSB
29.04.2015IT9CNF20MSSB
29.04.2015IK2XRJ20MSSB
29.04.2015IZ5YKY20MSSB
29.04.2015PA7JWC20MSSB
29.04.2015DL1NBJ20MSSB
29.04.2015SA1BYQ20MSSB
29.04.2015EA5LV20MSSB
29.04.2015PD8EER20MSSB
29.04.2015HB9FUX20MSSB
29.04.2015VU2HOT20MSSB
29.04.20159A6Z20MSSB
29.04.2015BD9BI20MSSB
29.04.2015SP6CZ20MSSB
29.04.2015RA3RGY20MSSB
29.04.2015RA3QPY20MSSB
29.04.2015SP5COC20MSSB
29.04.2015HB9EKH20MSSB
29.04.2015G4POF20MSSB
29.04.2015F4HKB20MSSB
29.04.2015EA7JPL20MSSB
29.04.2015I1ZXV20MSSB
29.04.2015ON1BN20MSSB
29.04.2015YU2NIK20MSSB
29.04.2015SP5PPK20MSSB
29.04.2015YU1SU20MSSB
29.04.2015IQ6FU20MSSB
29.04.2015CU7CG20MSSB
29.04.2015I2RJZ/QRP20MSSB
29.04.2015OE1CGA20MSSB
29.04.2015UT7LC20MSSB
29.04.2015IW3IIP20MSSB
29.04.2015RA2FCE20MSSB
29.04.2015EA1IOL20MSSB
29.04.2015MM6WER20MSSB
29.04.2015G6NYG20MSSB
29.04.2015DL9SEV20MSSB
29.04.2015EW1AD20MSSB
29.04.2015ON2TD/M20MSSB
29.04.2015DF6AS/M20MSSB
29.04.2015EA5JO20MSSB
29.04.2015IZ8EGM20MSSB
29.04.2015UA2FCH20MSSB
29.04.2015PA5MC20MSSB
29.04.2015IZ4WJJ20MSSB
29.04.2015DL2BDA20MSSB
29.04.2015IS0BKS20MSSB
29.04.2015YO9FLL20MSSB
29.04.2015IV3GKY20MSSB
29.04.2015IK0QDM20MSSB
29.04.2015EK100KE20MSSB
29.04.2015YO6FUG20MSSB
29.04.2015I4VDZ20MSSB
29.04.2015SV3GLL20MSSB
29.04.2015IZ6UWA20MSSB
29.04.2015ON4HF20MSSB
29.04.2015F1SQK20MSSB
29.04.2015EA3SP20MSSB
29.04.2015RK7K20MSSB
29.04.2015EA5HEU20MSSB
29.04.2015F6FJI/P20MSSB
29.04.2015RK3DAJ20MSSB
29.04.2015G3PXT20MSSB
29.04.20159A5RJ20MSSB
29.04.2015UB1ZBH20MSSB
29.04.2015YO8SJM20MSSB
29.04.2015LY2BAA20MSSB
29.04.2015PE5ENJ20MSSB
29.04.2015ON7KM20MSSB
29.04.2015IT9FJC20MSSB
29.04.2015F6HRP20MSSB
29.04.2015YL3ID20MSSB
29.04.2015ES2IPA20MSSB
29.04.2015LZ2TU20MSSB
29.04.2015UR3GI20MSSB
29.04.2015R7KTV20MSSB
29.04.2015US4IQS20MSSB
29.04.2015RK6BCP20MSSB
29.04.2015OK1PFH20MSSB
29.04.2015ON9CDD20MSSB
29.04.2015UR5ZNS20MSSB
29.04.2015PD0DCW20MSSB
29.04.2015RU9W80MPSK31
29.04.2015RA9HO80MPSK31
29.04.2015UN7AM80MPSK31
29.04.20154K8F80MPSK31
29.04.2015RU3EJ80MPSK31
29.04.2015R7AB80MPSK31
29.04.2015RA4AAT80MPSK31
29.04.2015UR2LX20MSSB
29.04.2015US0YW30MPSK63
29.04.2015UA3TJC30MPSK63
29.04.2015UA6LVI30MPSK63
29.04.2015UR7IGJ30MPSK63
29.04.2015JE7JDL30MPSK63
29.04.2015DG0CG20MPSK63
29.04.2015OP0P20MPSK63
29.04.2015ON6DP20MPSK63
29.04.2015SE6Y20MPSK63
29.04.2015S58X20MPSK63
29.04.2015SM7RZJ20MPSK63
29.04.2015OH6GQ20MPSK63
29.04.2015UN5J30MPSK31
29.04.2015UN7GN30MPSK31
29.04.2015UY7MM40MPSK31
29.04.2015OK1ZCF40MPSK31
29.04.2015R3LO40MPSK31
29.04.2015UA9XCQ40MPSK31
29.04.2015RA3OR40MPSK31
29.04.2015YO4RNY40MPSK31
29.04.2015UA3TJC40MPSK31
29.04.2015HA0DX40MPSK31
29.04.2015TA0ATA40MPSK31
29.04.2015RK9AN40MPSK31
29.04.2015R9HG40MPSK31
29.04.2015UN7LZ40MPSK31
29.04.2015S51WO20MCW
29.04.2015DK0ML20MCW
29.04.2015JA6YE20MCW
29.04.2015DF6QB20MCW
29.04.2015DQ0E20MCW
29.04.2015SV1JSM15MPSK31
29.04.2015YB0MWM20MCW
29.04.2015RK7M20MCW
29.04.2015OK1VLP20MCW
29.04.2015F6HRP20MCW
29.04.2015YO7CVL20MCW
29.04.2015F8CZC20MCW
29.04.2015TA0ATA20MCW
29.04.2015DS4AOW20MCW
29.04.2015DL2AL20MCW
29.04.2015DL7URH20MCW
29.04.2015UR4QK20MCW
29.04.2015UR4GU20MCW
29.04.2015RA6UD20MCW
29.04.2015YC8ROP15MPSK31
29.04.2015LZ1DV20MCW
29.04.2015UA1AV20MCW
29.04.2015UT6EU20MCW
29.04.2015S51W20MCW
29.04.2015ON6QZ20MCW
29.04.2015ON4CLF20MCW
29.04.2015YB8TK15MPSK31
29.04.2015SM5SIC20MCW
29.04.2015JH1LGZ20MCW
29.04.2015YU1KB20MCW
29.04.2015RC8I20MCW
29.04.2015RA1CY20MCW
29.04.2015RA3AKU20MCW
29.04.2015M0OSH20MCW
29.04.2015JA2PVE20MCW
29.04.2015TA2MES20MCW
29.04.2015EA1AST20MCW
29.04.2015S57OWA20MCW
29.04.2015IK4JOD15MPSK31
29.04.2015UY5HC20MCW
29.04.2015RZ9UF20MCW
29.04.2015JH1TXG/920MCW
29.04.2015S57TX/QRP20MCW
29.04.2015OZ1ISY20MCW
29.04.2015JL3MCM20MCW
29.04.2015PA0FAW20MCW
29.04.2015VU2JXL20MCW
29.04.2015OK2FB20MCW
29.04.2015JA7COI20MCW
29.04.20154Z5NW20MCW
29.04.2015SQ9LFQ30MPSK31
29.04.2015R7KM20MCW
29.04.2015RW3DBX20MCW
29.04.2015R3ZO20MCW
29.04.2015IN3EHR20MCW
29.04.2015YB2TX30MPSK31
29.04.2015DL7VMM20MCW
29.04.2015RK9QWM20MCW
29.04.2015JA1EPJ20MCW
29.04.2015SP3AMZ20MCW
29.04.2015UT7NW20MCW
29.04.2015JE6HJT20MCW
29.04.2015UT6EE20MCW
29.04.2015RA3QSV30MPSK31
29.04.2015EA5YU20MCW
29.04.2015M0KRP20MCW
29.04.2015IK7XNA20MCW
29.04.2015RC3WC20MCW
29.04.2015PA0WDW20MCW
29.04.2015JK1KSB30MPSK31
29.04.2015DL9MGE20MCW
29.04.2015EW8O20MCW
29.04.2015IT9DVZ20MCW
29.04.2015UY7MM30MPSK31
29.04.2015G3VIR20MCW
29.04.2015GW4OKT20MCW
29.04.2015DL0MGD20MCW
29.04.2015R3GD20MCW
29.04.2015F6AGQ20MCW
29.04.2015DK5IM20MCW
29.04.2015IN3ZWF20MCW
29.04.2015US0KF20MSSB
29.04.2015RW6MQA20MSSB
29.04.2015UK8GM20MSSB
29.04.2015YB4NWF20MSSB
29.04.2015R6DCO20MSSB
29.04.2015UT5UKA20MSSB
29.04.2015UR5LOI20MSSB
29.04.2015IK8WEJ20MSSB
29.04.2015TF/DG6TOM/M20MSSB
29.04.2015R7BC20MSSB
29.04.2015DL6MRS20MSSB
29.04.2015UA9R20MSSB
29.04.2015RC3WC20MSSB
29.04.2015R0ABD20MSSB
29.04.2015R2DGN20MSSB
29.04.20157K1PTT20MPSK31
29.04.2015DL9NO20MSSB
29.04.2015RU6DY20MSSB
29.04.2015PB0AMU20MSSB
29.04.2015DH1PRA20MSSB
29.04.2015UN5J20MPSK31
29.04.2015JF1WQC20MPSK31
29.04.2015OH7CW20MSSB
29.04.2015R2ZAE20MSSB
29.04.2015UN5GAV20MSSB
29.04.2015UN0GL20MSSB
29.04.2015UP120R20MSSB
29.04.2015RD0B20MPSK31
29.04.2015UA1CFQ20MSSB
29.04.2015UA6AGW20MSSB
29.04.2015RU9YZ20MPSK31
29.04.2015UR5ZGO20MSSB
29.04.2015ON4EB20MPSK31
29.04.2015G1VHY20MSSB
29.04.2015JA5DBE20MSSB
29.04.2015N6NR20MSSB
29.04.2015SP9RM20MSSB
29.04.2015K1IED20MPSK31
29.04.2015UT5HAN20MSSB
29.04.2015SP5GDY20MSSB
29.04.2015UX1IM20MSSB
29.04.2015EA1AST20MSSB
29.04.2015SV2AYT20MSSB
29.04.2015UA3QBZ20MSSB
29.04.2015US1UM/P20MSSB
29.04.2015UA0ADE20MSSB
29.04.2015RC1AA20MSSB
29.04.2015R3WI20MSSB
29.04.2015S51TS20MSSB
29.04.2015EW2AAA20MSSB
29.04.2015DL0DPM20MPSK31
29.04.2015UT4LL20MSSB
29.04.2015VE3CRG20MSSB
29.04.2015BV7RN20MSSB
29.04.2015IK5OWQ20MSSB
29.04.2015JA1QUT20MSSB
29.04.2015SP9AQF20MSSB
29.04.2015EU1DE20MSSB
29.04.20154L1MA20MSSB
29.04.2015JJ1KZZ20MPSK31
29.04.2015G4PEO20MSSB
29.04.2015UK8AAF20MPSK31
29.04.2015JF1WQC20MSSB
29.04.2015RA9UIK20MSSB
29.04.2015ON3PS20MSSB
29.04.2015IT9DVZ20MSSB
29.04.20159A1CC20MSSB
29.04.2015IU1CYA20MSSB
29.04.2015PE1FRE20MSSB
29.04.2015M6FMH20MPSK31
29.04.2015PD0WR20MSSB
29.04.2015JH5AVM20MSSB
29.04.2015OZ4AAZ20MSSB
29.04.2015DL1AG20MSSB
29.04.2015IK7XNA20MSSB
29.04.2015JH3FEN20MSSB
29.04.2015JJ1KZZ20MSSB
29.04.2015RK9AN20MPSK31
29.04.2015I7PXV20MSSB
29.04.2015YB0VB20MSSB
29.04.2015RJ3ZA20MSSB
29.04.2015UX6VA20MSSB
29.04.2015HB9ARL20MSSB
29.04.2015PD0WR20MPSK31
29.04.2015JA3APV20MSSB
29.04.2015RA1D20MSSB
29.04.2015JA7BZU20MSSB
29.04.2015OM5TZ20MSSB
29.04.2015RD9UA20MSSB
29.04.2015UA6EDA20MPSK31
29.04.2015I0DJV20MSSB
29.04.2015EA1DFP20MSSB
29.04.2015IK2TDR20MSSB
29.04.2015PA1TM20MPSK31
29.04.2015R7RIB20MPSK31
29.04.2015RW1AX20MPSK31
29.04.2015PD1WWP20MPSK31
29.04.2015F4BYB20MPSK31
29.04.2015SV1MOO15MSSB
29.04.2015YB8FIJ15MSSB
29.04.2015WB8K15MSSB
29.04.2015EW8AX20MPSK31
29.04.2015EA3KT15MSSB
29.04.2015UR5EE20MPSK31
29.04.2015G3LHJ20MPSK31
29.04.2015UA3MIW20MPSK31
29.04.2015US2IFO20MPSK31
29.04.2015DL2JAA17MCW
29.04.2015RD3BS/P20MPSK31
29.04.2015JA5NSR17MCW
29.04.20152E0VDS20MPSK31
29.04.2015UX6VA17MCW
29.04.2015DL5MEV17MCW
29.04.2015DL4JTH17MCW
29.04.2015R3LO20MPSK31
29.04.2015K8IU17MCW
29.04.2015OM3FR17MCW
29.04.2015UT5UVE20MPSK31
29.04.2015K3DV17MCW
29.04.2015G3VKW15MCW
29.04.2015F6FNG15MCW
29.04.2015SP5LXT17MCW
29.04.2015WB8K17MCW
29.04.2015SP1TJ20MPSK31
29.04.2015JA1GUC15MCW
29.04.2015DF9JS15MCW
29.04.2015DL1EK15MCW
29.04.2015SP1F20MPSK31
29.04.2015F4FFN17MSSB
29.04.2015OH5GBB20MPSK31
29.04.2015JA4SRG15MCW
29.04.2015PA0WRS15MCW
29.04.2015VE2GT17MSSB
29.04.2015PA0FV17MSSB
29.04.2015R9HG20MPSK31
29.04.2015SP1EG20MPSK31
29.04.2015GW4OKT15MCW
29.04.2015BV7RN15MCW
29.04.2015EA1YW15MCW
29.04.2015JE1RRK15MCW
29.04.2015UA0QNE20MPSK31
29.04.2015RD0L20MPSK31
29.04.2015IT9DVZ15MCW
29.04.2015JH1TXG/915MCW
29.04.2015SP4DGE17MSSB
29.04.20152M0DDS17MSSB
29.04.2015DL3FDL17MSSB
29.04.2015JA7COI20MPSK31
29.04.2015R7KM20MPSK31
29.04.2015IS0CCW15MCW
29.04.2015WB8AHT17MSSB
29.04.2015SP3CMX17MSSB
29.04.2015JA1UTB17MSSB
29.04.2015JH1QAX17MSSB
29.04.2015K5RQ17MSSB
29.04.2015F5IDJ20MPSK31
29.04.2015JK1KSB20MPSK31
29.04.2015DF2BX17MSSB
29.04.2015ON3PU17MSSB
29.04.20159A6RWH17MSSB
29.04.2015ON3TOB17MSSB
29.04.2015SP3AMZ17MSSB
29.04.2015OK2BGN17MSSB
29.04.20159A3QG17MSSB
29.04.2015JA7EYK20MPSK31
29.04.2015LZ2HT/P20MPSK31
29.04.2015EA4AOC15MCW
29.04.2015I0KHY15MCW
29.04.2015SP3CQP17MSSB
29.04.2015EA3BEN15MCW
29.04.2015JI3FSI15MCW
29.04.2015SM5GLQ17MSSB
29.04.2015SP9AQF17MSSB
29.04.2015RK6BBZ20MPSK31
29.04.2015UA7N20MPSK31
29.04.2015G4XRO17MSSB
29.04.2015W1YW15MCW
29.04.2015KY3F17MSSB
29.04.2015UX4LX20MPSK31
29.04.2015SP3PET17MSSB
29.04.2015WB3ANT17MSSB
29.04.2015DB7QE17MSSB
29.04.2015VU2XO15MSSB
29.04.2015EX2G17MPSK63
29.04.2015UA9SKX40MSSB
29.04.2015R8MM40MSSB
29.04.2015RA4NTA40MSSB
29.04.2015UA9AGQ40MSSB
29.04.2015RD9SAD40MSSB
29.04.2015RC9FC40MSSB
29.04.2015UY7MM40MSSB
29.04.2015UT0CK40MSSB
29.04.2015RX3AQW40MSSB
29.04.2015RV9UV40MSSB
29.04.2015RA9CUP40MSSB
29.04.2015UR5WCA17MPSK31
29.04.2015SP3AMZ17MPSK31
29.04.2015SP9AQF40MSSB
29.04.2015UA4HQB40MSSB
29.04.2015YU1SU17MPSK31
29.04.2015YU2NIK17MPSK31
29.04.2015SP1TJ17MPSK31
29.04.2015BA1PK17MPSK31
29.04.2015SP1F17MPSK31
29.04.2015R7KM17MCW
29.04.2015K5JTH17MCW
29.04.2015JI1SAI17MCW
29.04.2015W3PN17MCW
29.04.2015OK1APR17MCW
29.04.2015JI8BRZ17MCW
29.04.2015W5FPT17MCW
29.04.2015SM3JLA17MCW
29.04.2015AD4AA17MCW
29.04.2015JH1BZJ17MCW
29.04.2015W9KK17MCW
29.04.2015DJ4MJ17MCW
29.04.2015RU2FZ17MCW
29.04.2015KN2CZZ17MCW
29.04.2015JA7EJO15MPSK31
29.04.2015JH7RTQ15MPSK31
29.04.2015HS0ZI15MPSK31
29.04.2015G0EPY17MSSB
29.04.2015N8XGS17MSSB
29.04.2015JA7BEW17MSSB
29.04.2015JG2TQB15MPSK31
29.04.2015RA3OO17MSSB
29.04.2015YO8RMB17MSSB
29.04.2015DL7VOG17MSSB
29.04.2015HA8QRP17MSSB
29.04.2015DG1ASY17MSSB
29.04.2015R9UG15MPSK31
29.04.2015JO7KMB17MSSB
29.04.2015RA1ODG17MSSB
29.04.2015K3ZXL17MSSB

<<<   2  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101  >>>

Вернуться к журналам

Загрузка лога


©HAMLOG.RU: R4AS (ex R4AAS), RQ4A (ex R4AAT)
2013-2015